CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT TẠI VIETHOUSE SILK KID:

🍁 Điều kiện :

– Tổng số tiền mua hàng đạt từ 50.000vnd trở lên tính từ lần mua hàng đầu tiên.

– Duy trì hạng thành viên với giao dịch tối thiểu 10% /năm/ hạn mức hiện tại

🍁 Ưu đãi :

– Tổng hạn mức được cộng dồn

– Ưu đãi cố định và không giới hạn thời gian, số lần áp dụng.

– Trong tháng có ngày sinh nhật, khách hàng được ưu đãi giảm 30% cho tối đa 03 sản phẩm nguyên giá.

– Ưu đãi chỉ được áp dụng cho chính chủ. Mỗi khách hàng với 01 số điện thoại duy nhất.

– Các chương trình ưu đãi dành chỉ áp dụng cho hàng nguyên giá, không áp dụng đồng thời với các chương trình khác.